Friday, October 30, 2009

"Ποταμοί δακρύων" για τα Stage, ελάχιστο ενδιαφέρον για στήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Η υπερπληθώρα Μέσων έχει οδηγήσει σε "θεατροποίηση" της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, όπως συμβαίνει με την υπόθεση των Stage. Την ίδια στιγμή που κυριαρχεί η δυσάρεστη υπόθεση των Stage, ουδείς ενδιαφέρεται για δεκάδες χιλιάδες νέους, που περίμεναν την εξέλιξη προγραμμάτων χρηματοδότησης για νεανική και καινοτομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, ανέβαλε ένα πρόγραμμα επιδότησης νέων που θα εκκινούσαν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, προφανώς γιατί τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν στην εξαπάτηση μέσω Stage. To πρόγραμμα επιχορήγησης νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας έχει πάρει -από τον Ιούνιο- δύο αναβολές, χωρίς να γνωρίζει κανείς αν και πότε θα υλοποιηθεί.

Η ανακολουθία στα προγράμματα χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας αφορά σε έναν αριθμό ελλήνων, που είναι της ίδιας τάξεως ή και μεγαλύτερος από αυτών των Stagiers. Δεν αφορά, όμως, στο όνειρο του διορισμού στο δημόσιο, ούτε περνά μέσα από τόσο εξευτελιστικές διαδικασίες, όσο αυτές στις οποίες ειδικεύονται "δημόσια πρόσωπα", όπως ο κ. Βερναρδάκης.

Η εκδήλωση 1ο SmartBusiness Forum θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, και με την ενίσχυση της καινοτομικής και νεανικής επιχειρηματικότητας, όχι μόνο για την δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και για την αυξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργικότητας της χώρας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης έχουν εντοπισθεί επιχειρήσεις case studies, που έχουν επιλέξει το δύσκολο δρόμο της δημιουργίας και σημειώνουν ορισμένα κενά στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας.

Κενά στη χρηματοδότηση καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Τα venture capital funds, παρ' όλο που αναπτύχθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λειτουργούν με κανόνες που οδηγούν στη χρηματοδότηση ενός μικρού αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων. Το τραπεζικό σύστημα χαρακτηριζεται από ένα τρόπο λειτουργίας που δεν ευνοεί την κεφαλαιακή ενίσχυση δημιουργικών και ανερχομένων επιχειρήσεων. Τα κρατικά προγράμματα επιχορηγήσεων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΓΓΕΤ) έχουν μετεξελιχθεί σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, που κατά κανόνα παρέχουν επιδοτήσεις σε εταιρείες χωρίς αξιολόγηση του δυναμισμού και των πραγματικών προοπτικών τους. Ορισμένα μέτρα που μπορούν να αντιστρέψουν τα φαινόμενα αυτά:

Δ1.Αξιολόγηση των προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων, ώστε να γίνει διόρθωση των φαινομένων χρηματοδότησης προβληματικών εταιρειών και αντιαναπτυξιακών δραστηριοτήτων, που υποβάλουν δήθεν σχέδια επενδύσεων σε καινοτομία.
Δ2.Πρόβλεψη δομών που θα παρέχουν χρηματοδοτική υποστήριξη σε ανερχόμενες επιχειρήσεις, που δεν καλύπτονται από το πλαίσιο των venture capital funds και τις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος.
Δ3.Δέσμευση για συνεπή ροή της χρηματοδότησης καινοτομικών δραστηριοτήτων και νεανικής επιχειρηματικότητας.

2 comments:

George Papadongonas said...

Για εμένα, το πιο εξωφρενικό στην υπόθεση στων stage, είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν πόροι του ΛΑΕΚ για την πρόσληψη ατόμων στο δημόσιο. Εισφορές δηλαδή των επιχειρήσεων που προορίζονταν για κατάρτιση του προσωπικού τους, χρησιμοποιήθηκαν από τον ΟΑΕΔ για τελείως διαφορετικό σκοπό.
Όσο για τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, τα κριτήρια είναι πλέον περισσότερο "αντικειμενικά", υποτίθεται για να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Έτσι, μερικές ώρες σεμιναρίων θεωρούνται πιο σημαντικές από την τεκμηρίωση του επαγγελματικού σχεδίου.

Στάθης Χαϊκάλης said...

@George Papadongonas, εχετε δίκιο...Τα media αφιερώνουν 10δες ώρες 'συμπάθειας' στα stage, όταν υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες αδικίες κατά της νέας γενιάς... Ο καθένας μας, όσο του επιτρέπουν οι δυνάμεις του, να συμβάλει στην αλλαγή της agenda